Dodaj ogłoszenie

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoje ogłoszenie będzie często wyświetlane dodaj dobrej jakości zdjęcia.

Wprowadź poniżej tytuł ogłoszenia

Znalazłeś czy zgubiłeś?

Wybierz kategorię ogłoszenia

Czy chcesz skorzystać z 10% znaleźnego?

Czy jest nagroda za odnalezienie rzeczy? Jeżeli tak, to jaka?

Wprowadź tekst ogłoszenia

Dane osoby kontaktowej

Wprowadź imię osoby kontaktowej

Wprowadź nazwisko osoby kontaktowej

Wprowadź telefon kontaktowy (Opcjonalnie)

Wprowadź adres email osoby kontaktowej

Dodaj adres na mapie, bez masła maślanego - zamiast SŁOWA "ulica" wpisz od razu NAZWĘ ulicy.


Bez pakietu

Ominą Ciebie powiadomienia SMS o nowych znajdach i zgubach w Twojej okolicy. A co, jeśli Twój kot czeka?

0 zł za 0 SMS

Wybieram!

Pakiet Standard

Otrzymasz 10 powiadomień SMS o nowych ogłoszeniach w Twojej okolicy. Przyśpieszysz w ten sposób swoje poszukiwania!

4.99 zł za 10 SMS

Wybieram!

Pakiet VIP

Będziemy informować Ciebie na bieżąco o nowych znajdach i zgubach w Twojej okolicy, wysyłając 30 powiadomień SMS. Znajdź szybko zgubę i pomóż innym!

9.99 zł za 30 SMS

Wybieram!